Home

Flextid kommunal

Vilka regler gäller för flex? - Kommunalarbetare

 1. arbetsplats har vi flextid och tvättstugemodellen. När det är ont om personal ska vi flexa in så vi går på grundbemanning, men då finns inga möjligheter att flexa ut utan att vi blir för lite personal kvar. Det känns inte bra att flexa ut när man vet att det blir underbemannat. Vi får inte heller planera in en flex i förväg
 2. Kommunal. Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. Kontakta Kommunal. Cookies Om webbplatsen. Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ansvarig utgivare är Nina Rådström
 3. förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommnn, landsting eller kommunal­ förbund reglerasi^^lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare anställd bos annan arbetsgivare än kommun, landsting elier kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den ka
 4. Flextid versus övertid. Om man inte kan ta ut sin flextid på grund av för mycket arbete talar man inte längre om flextid utan om övertid. Ett arbete som man styr över själv där arbetsbelastningen är normal är flextid ett bra redskap, men när det blir för mycket arbete pratar man inte längre om flextid utan övertid
 5. För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18
 6. st 30

Arbetstid Kommunal

 1. Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet
 2. Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal. Du hittar hela semesterlagen på riksdagens webbplats. Du som är medlem i Kommunal kan logga in på Mina sidor, där du hittar just ditt kollektivavtal. Du som arbetar i kommun, landsting, kyrkan och vissa privata bolag har 31 semesterdagar från 40 års ålder och 32 dagar från 50 år
 3. Flextid beräknad till helg ska därför inte finnas för de med anställning på 39,5 timmars arbetsvecka. Den långa totalramstiden skapar också en osäkerhet och det saknas bra kontroll för att arbetstidslagen följs. Den uppgiften ligger förvisso ändå på arbetsgivaren men vi anser de

Flextid står för flexibel arbetstid och innebär att den anställde inom vissa givna tidsramar själv får bestämma över förläggningen av den ordinarie arbetstiden. Flextid kan vara tillåten hos vissa arbetsgivare för vissa tjänster där det inte är nödvändigt att de anställda måste följa de normala arbetstiderna Ledighet motsvarande hel eller del av dag kan avräknas mot flextidssaldot under förutsättning att arbetet så tillåter. Dock kan flextid tas ut sammanhängande under max en dag. Indelning av arbetstiden. Normaltiden är mellan klockan 08.00 -16.30. Flextiden är mellan klockan 06.00 - 21.00 Hej! På mitt jobb så tillämpar vi flextid. Är ju bra att man kan komma senare eller gå tidigare vid behov utan löneavdrag. Nu tillämpar arbetsgivaren en regel att vid varje månadsslut så stryks alla flextimmar som överstiger 25 helt utan annan kompensation Flextid Arbetstiden är reglerad men en viss flexibilitet är tillåten. Arbetstidsmåttet 40 timmar per vecka ska uppnås men du kan själv påverka när du börjar och slutar inom en viss ramtid, till exempel arbetsdagen startar 07.00-09.00 och slutar 15.00-17.00 Flextid på gång för stadens anställda - men Kommunal säger nej direkt Kommunanställda ska kunna välja flextid oftare, tycker politikerna. Inget för oss, svarar facket Kommunal

Flexibel arbetstid, även kallad flextid, är huvudregel för all teknisk och administrativ personal och fast arbetstid är ett undantag. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av Flextid är ett begrepp som förekommer på många arbetsplatser och innebär att man har möjlighet att lite friare välja sin arbetstid, så länge man fyller upp ett visst antal arbetstimmar.. Flextid är till fördel särskilt för de som reser kollektivt till arbetet. De kan anpassa arbetstider efter turerna, istället för att vänta på arbetstidens början eller vänta på nästa. Flextid handlar ju om att du själv reglerar din arbetstid något. På min mans jobb ska alla finnas på plats mellan 9 och 15, men om du vill börja jobba kl. 6 och gå hem kl. 15 så är det fritt fram att göra det. Liksom om du hellre börjar kl.9 och jobbar till kl. 18 (och alla andra varianter på samma tema)

 1. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension
 2. Kommunen ser fördelar med flextid Hylte Sedan i maj förra året finns möjlighet för en del av de anställda på Hylte kommun att utnyttja flextid. Ännu är det emellertid för tidigt att utvärdera satsningen
 3. Om du vill säga upp dig från ditt jobb beror din uppsägningstid på ditt kollektivavtal och din anställningsform
 4. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor
 5. Arbetstid, flextid, förtroendetid, övertid. Får du jobba hemifrån? Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen
 6. OBS! Den här artikeln publicerades 2011 - det avtal som gäller för Kommunal med SKL nu kan du läsa om här.. Kommunals avtal med SKL: 355 000 medlemmar. Anställning • Provanställning högst sex månader. • Inga avtalade begränsningar av tillfälliga anställningar
 7. Arbetstiden är som regel 40 timmar i veckan för dagtidsjobb. Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hu

Flextid är något som blivit allt mer vanligt i dagens arbetsliv. För att anställda ska kunna anpassa sitt arbete efter allt från dagishämtningar och träningstid har många företag anammat denna arbetstidsreform. Men vad gör detta med stressfaktorn? Säkerhet och trygghet i jobbsammanhang handlar både om att skyddas från farliga eller [ Kollektivavtalen på både den kommunala och privata sektorn är konstruerade så att de överlåter till de lokala parterna att reglera de praktiska frågorna i avtalen om flexibel arbetstid. Utformningen av dessa lokalt anpassade kollektivavtal om flextid varierar vilket gör att förutsättningarna delvis kan se olika ut hos olika arbetsgivare Göran Thor, ordförande i Kommunal, bekräftar detta. - Ja, det är arbetsgivaren som leder och fördelar jobbet. Det finns inte mycket att säga om förslaget. Thor hade inte hört talas om förslaget om flextid tidigare, men ärendet kommer att tas upp i samverkansgruppen under november där Kommunal finns representerade

En nackdel med flextid kan sägas vara benägenheten att använda flextid istället för att registrera övertid. Felet med detta är att övertiden inte registreras enligt arbetstidslagen. På ögonkliniken Kronoberg har man beskrivit skillnaden mellan flex och övertid: Inom ramen för flextid avslutas pågående arbetsmoment Flextid är alltid ordinarie arbetstid som arbetstagaren själv förfogar över. Närmare regler framgår av lokala flextidsavtal. Se även Läkarförbundets skrift om flextid. add Dygns- och veckovil Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter Jag jobbar som kyrkovaktmästare. I alla år har våra lediga dagar anpassats efter verksamheten, men sedan en tid tillbaka har jag ett rullande fyraveckorsschema som ger mig lediga onsdagar och var fjärde helg i månaden plus en ledig storhelg per år. Arbetsgivaren håller dock inte fast vid schemat, utan jag måste jobba vissa onsdagar, varpå det blir förskjuten arbetstid När vi jobbat till 21.00 på kvällen börjar vi 08.00 morgonen därpå. Kan vi då börja jobba redan 07.00 på morgonen, eftersom vi på helg­erna måste vara två från det klockslaget? Det går inte att vara ensam från 07.00 och vi är bara två som jobbar från morgonen på helgen. Bryter vårt arbetslag mot lagen när detta är satt i system varje lördag och söndag

Vad innebär Flextid? - Lönefakta

 1. imikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod
 2. Betald restid - en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid - dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta.
 3. Timbank, komptid och övertid. Timbanken kan jämföras med flextid och du kan välja själv om systemet ska korrigera timbanken per automatik och isåfall hur
 4. Med jourtid menas att du befinner dig på din arbetsplats och väntar på att vid behov utföra arbete. Reglerna för ersättning och jourtid kan variera

Flexibel arbetstid inom Habilitering & Hälsa avseende Kommunal Flexibel arbetstid förutsätter lojalitet med verksamhetens uppsatta mål och bygger på den anställdes ansvarstagande både för sina arbetsuppgifter och för att arbetsplatsens service och tillgänglighet upprätthålls 2019-08-15 Semesterledighet i timmar i enlighet med AB § 27 mom. 17 En arbetstagare som har rätt till betald semesterdag som överstiger vad som följe

Att vara anställd. Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun: Livskvalitet Flexibel arbetstid. Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn tagen till verksamhetens behov Kommunal tänker inte driva fallet vidare. - Det är inte hållbart, vi kommer inte att kunna nå en arbetsrättslig förändring, säger Anette Östensson. Kommunchefen säger att undersköterskorna är välkomna att söka nya jobb, på samma villkor som alla andra, men utan LAS-tid att tillgodoräkna sig. Men att få nytt jobb hos en arbetsgivare som saknar förtroende för en Flextid: Den tidsram inom vilken du som anställd själv avgör när arbetet ska påbörjas respektive avslutas. Hänsyn måste tas till kolleger och arbetsuppgifter. Övertidsarbete: Det arbete som en heltidsanställd arbetar utöver sin vanliga arbetstid. Det ska vara beordrat i förväg och får ske när särskilda behov uppstår Flextid kan utbetalas för utbildning upp till 8 timmar. Om din ordinarie arbetstid är mindre än 8 timmar kan du flexa till 8 timmar. Du kan aldrig få flextid under din restid som ligger utanför ordinarie arbetstid. Exempel Utbildning i Valhall 1. Bor i Järnforsen och arbetar i Virserum Ordinarie arbetstid 13-16 Kurs 8-16. Ersättnin

När medarbetare, oavsett anledning, slutar på företaget är det lätt hänt att blanda ihop vad som gäller vid uppsägning och hur olika regler ska tillämpas. Här reder vi ut vad som gäller Den tid då du är på tjänsteresa och reser utanför din ordinarie arbetstid kallas restid. Om det finns kollektivavtal har du rätt att få restidsersättning Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser, AB.. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera - HÖK 17.. Dessa avtal gäller också för dig som är. Har du rätt till ersättning för övertid? Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få övertidsersättning .Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal. Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag Det är vanligt att det finns en begränsning för hur mycket komptid som kan sparas. Det regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal. Vanligtvis ger arbetsgivaren i så fall arbetstagaren tillräcklig tid, till exempel ett år, att plocka ut den komptid som överstiger vad som är tillåtet att spara

Jag har jobbat kommunalt. Det är väl ok. Jobbar nu statligt och det knäcker ju kommunen med hästlängder; högre lön, mer semester, extra lön vid föräldraledighet, flextid, det satsas på utbildning och så vidare Flextid kan ej tas ut i pengar utan bara i ledighet är i alla fall vad jag har fått lära mig, men kontakta facket och kolla upp det i kollektivavtal osv. Det kan ju vara olika. Emzas. Visa endast Fick min flextid utbetald även när jag avslutade en kommunal tjänst

Flexibel arbetstid Unione

Hur fungerar flextid? - Ledare

Kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation, alltså ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare, om regler som ska gälla inom en viss inom en viss bransch eller på en arbetsplats Här kan du hänga med på vad som händer i kommunen, lära känna våra verksamheter lite bättre och njuta av fina bilder från vår kommun. Välkommen in! Evenemang. 19. Nov. OBS! Inställt! Fyra konstnärer ställer ut. Observera att detta evenemang är inställt Efter de inledande samtalen med kommunen så vände sig Lärarförbundet i Härryda till sina ombud ute på arbetsplatserna för att förankra frågan om flextid. - Vi fick grönt ljus från ombuden att fortsätta sonderingarna med arbetsgivaren Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid

Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Det reglerar flera anställningsvillkor, löner och andra förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Vision är fackförbundet för dig som jobbar i en kommun eller studerar med siktet inställt på att jobba i kommunal verksamhet. Som ett av de största fackförbunden för tjänstemän i Sveriges kommuner kan Vision göra skillnad, både för dig på din arbetsplats och i utvecklingen av framtidens välfärd Kollektivavtal kommunal sektor Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett kollektivavtal eller för att ändra ett redan befintligt kollektivavtal

Kollektivavtal Kommunal

Bibliotekets tjänster begränsas, öppna förskolan, fritidsgårdarna och idrottsanläggningar stänger och kommunalt arrangerade evenemang ställs in. Det är några av åtgärderna Mönsterås kommun genomför för att hejda spridningen av covid-19 i länet i samband med att lokala restriktioner införs Samhällsbyggnad. Besök oss Vångavägen 2 269 80 Båstad Visa karta. Växeln 0431-770 00. Telefontid bygglovhandläggare Mån och ons kl 10-12 Tors kl 15-16.3

Semester - vad är det som gäller för mig? Kommunal

Insidan. Kommunens intranät Insidan har adressen insidan.kungsbacka.se.Där kan du som anställd i Kungsbacka kommun logga in med dina användaruppgifter. Verktygslänkar för Kungsbacka kommuns anställd Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Kollektivavtal kan också ha regler för din arbetstid, men även regler om vilken ersättning du kan få

Flextid och flexibel arbetstid Personalekonomi

Mertid och övertid. Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det mertid .Om du arbetar mertid utöver ordinarie arbetstid för heltidsanställda på din arbetsplats kallas den tiden för överskjutande mertid (övertid) Här hittar du dina avtalsuppdateringar och senaste nytt om avtalsrörelsen. När något förändras i ditt kollektivavtal kommer du att se det på den här sidan. Tänk på att det senaste avtalet ersätter de tidigare Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats

Kyrkogårds­arbetaren jobbar med naturliv i dödens närhet

Halmstads kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det verkligen är chefen som ensam bestämmer vad som ska läggas in flexen Du som chef kan i vissa fall begära att en anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Läs mer om vad som gäller för övertid Arbetstidsavtal Rätt till heltid, möjlighet till deltid Som medarbetare i Falu kommun har du i grunden en heltidstjänst. En gång om året väljer du vilken sysselsättningsgrad du vill ha den kommande tolvmånadersperioden. Är du anställd inom ett område där arbetsgivaren tecknat avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd inom andra områden har. Arbetstiden kan också förläggas inom en ram, så kallad flextid. Kommunal, Vision, Unionen, Ledarna och AiF om krislägesavtal för Fastigos kommunala medlemsföretag. Avtalet kan tillämpas då kommunen efterfrågar personella resurser efter att krisläge har utlysts enligt SKRs regler

Video: Flextid Hultsfreds kommu

En del av kommunens arbetsplatser har kontorsarbetstid med flextid. Flexibel arbetstid innebär att du har möjlighet att att själv bestämma över en viss del av arbetstiden. Heltidsarbete som norm. Hos oss har vi utgångspunkten att alla arbetar heltid Jag jobbar på en förskola där vi inte får ersättning vid övertidsarbete. Istället ska denna komptid tas ut i ledighet då verksamheten tillåter det och en vikarie inte behövs. Denna tid kan alltså inte planeras och på grund av det växer saldot hela tiden. Har jag inte rätt att få övertiden utbetald i pengar i stället

flextid - Arbetsrättsjoure

en kommunal förskola behåller barnet samma ködatum förutsatt att hen har en kommunal förskola i kön sedan tidigare. Lägger vårdnadshavare till en fristående förskola får den förskolan/pedagogisk omsorg ett nytt ködatum, barnet behåller samma ködatum för de förskolor som önskats tidigare Varför ska jag diarieföra? Vad måste jag diarieföra? Vilka uppgifter ska ingå i ett diarium? Dessa är exempel på vanligt förekommande frågor om diarieföring. Svaren på dessa och fler vanligt förekommande frågor om diarieföring får du här nedan Allt fler förhandlar bort övertidsersättningen i utbyte mot några extra semesterdagar, och kanske lite högre lön. Ofta är det en dålig affär för dig som anställd.Och att du avstår från övertidsersättning betyder inte att du ska jobba hur mycket som helst. Arbetstiden har gränser - det gäller all Åtta sjukvårdsanställda i Göinge överskred gränsen för hur mycket flextid man får ha. Tvärtemot gällande avtal drog kommunen in timmarna utan att först ha pratat med de berörda Vet någon vad som gäller kring möjligheten att besöka mödravårdscentralen på arbetstid? Frågade min chef som konsulterade personalavdelningen och fick beskedet att detta ska göras med flextid. Under graviditeten kan man dock få gå två gånger under arbetstid om det inte går att få en tid utanför arbetstid. Jag jobbar kommunalt

Flextid innebär att arbetstagaren inom överenskomna ramar själv får bestämma när arbetsdagen börjar och slutar. Systemet innebär att arbetstagaren kan förlänga eller förkorta den regelbundna dygnsarbetstiden inom givna ramar.Flextid kräver alltid ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet kan vara tidsbestämt eller gälla tills vidare Vid arbete på obekväm arbetstid utbetalas ersättning fån arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om denna ersättning UPPDATERAD 2020 För den som gillar ledighet blir det nya året något bättre än 2016. Men exakt hur bra avgörs till stor del av kollektivavtalen, till exempel när det gäller halvdag före röd dag

Vanligt förekommande begrepp - Juse

Arvidsjaurs kommun tolkade det lokala kollektivavtalet om flextid på fel sätt och har därför tvingats betala skadestånd till anställda som drabbats samt till Kommunal. 10 november 2014 21:21 Andreas Lindqvist, ombudsman för Kommunal Norrbotten, berättar att det uppstod en tvist mellan Kommunal och kommunen gällande hur det lokala flextidsavtalet skulle tolkas Beräkna timbank. Beräkningen av timbanken görs direkt på lönekörningen. Om personal ska ha flexibel arbetstid (flex/timbank), så rekommenderar vi att man ej stämmer av timbanken dag för dag via Rapporterad tid, utan i slutet av perioden vid lönekörningen, med hjälp av automatisk timbank.Om personal har arbetat mer än ordinarie arbete och väljer att ta ledigt från en ordinarie. Flextid är väl implementerat i många organisationskulturer. I studien studeras hur flextid, som en institution, påverkar legitimiteten för en organisation med utgångspunkt för både den kommunala och privata sektorn är konstruerade så att de överlåter till d Du som chef ska göra en risk- och konsekvensbedömning då en förändring ska genomföras i din verksamhet. Här får du som chef riktlinjer och rutiner som stöd i ditt arbete Flextid på gång för stadens anställda - men Kommunal säger nej direkt Kommunal nobbar förslaget: Ska Asta ha sin medicin klockan 7 kan vi inte komma halv åtta.. UT - 12 okt 16 kl. 11:3

Unionens förbundsjurister Henrik Cronier och Andreas Olsson förklarar hur den statliga lönegarantin fungerar Flex HRM - ditt HR- och personalsystem i molnet!. Flex HRM är ett av få personalsystem på marknaden som täcker in hela flödet! Från registrering av tidrapporter och reseräkningar till färdig lönespecifikation På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies § 1 Tillämpningsområde mom. 1. Den behöriga kommunala myndigheten kan besluta att den ordinarie arbetstiden ska ordnas som flexibel arbetstid för tjänsteinnehavare och arbetstagare som följer allmän arbetstid (arbetstiden enligt § 7 i arbetstidskapitlet), byråarbetstid (arbetstiden enligt § 8 i arbetstidskapitlet) eller arbetstid för vissa sakkunniga (arbetstiden enligt § 10 i. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet

Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, berättar om hur regler kring arbetstid fungerar i praktiken.Varför kan man inte jobba när och var man vill, bara man levererar? Övertid och arbetsmiljö. Vi pratar också om det flexibla arbetslivet och när man måste vara nåbar Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändigt för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården och samtidigt kunna få ett hållbart yrkesliv. Vårdförbundet driver framgångsrikt frågan i våra kollektivavtal

Löneadministratörerna i kommunen har haft väl tilltagen flextid sedan tidigare men för övriga tjänstemän har möjligheterna till flex varit begränsade till någon timme vid arbetsdagens början och slut. Nu har flextiden dock utökats rejält Övertidsersättning betalas ut till anställda som arbetat övertid. Som alltid när det handlar om övertid är det viktigt att reglerna följs. Läs mer här Flextidsavtal 1 maj 2003 Norrbottens läns landsting Kollektivavtal Tid och plats 21 februari 2003. Landstingets kansli, Luleå Parter Fackliga organisationer enligt nedan. Norrbottens läns landsting Personalchef Annika Renström, ordförande, och Håkan Renström

Flextid på gång för stadens anställda - men Kommunal säger

avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd inom andra områden har du möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Flextid, årsarbetstid och andra arbetstidsavtal Många medarbetare omfattas även av förmånliga arbetstidsavtal och modeller med flexibel arbetstid Kommunen skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Dessutom får du fantastiska möjligheter att på din fritid nyttja fritidsanläggningar med förenings- eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, snöskoter och skidor i både skogs- och. Ferietjänst för kommunalt anställda lärare. Här kan du läsa vad som gäller om du är lärare inom kommun, landsting, region eller kommun- och gymnasieförbund och har ferietjänst. Så funkar ferietjänst för dig inom kommunal sektor Det finns två typer av arbetstidsförkortning tillgängliga för svenska löntagare. Den första handlar om att anställda tillåts ta ut betald ledighet, för att förkorta arbetstiden, eller förkorta livsarbetstiden genom att göra avsättningar till en pensionsförsäkring, och därigenom kunna gå i pension tidigare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal HR

 • Weta insect.
 • Skrivbord höj och sänkbart.
 • Download lagu terbaru hijau daun ilusi tak bertepi.
 • Köpebrev häst.
 • Sånt är livet på latin.
 • Auerbach bensheim.
 • Joey friends 2017.
 • Byta stereo saab 9 3 2005.
 • Vad är undernärd.
 • Smördegsbakelse med äpple.
 • Gay hotel berlin.
 • Sims fusk.
 • 237 miljoner norrköping.
 • Lure coursing göteborg.
 • Stocksunds if.
 • Tmnt donatello.
 • 3 manna fotboll.
 • Victoria och daniel provrörsbefruktning.
 • Dölja finne på läppen.
 • Wahoo filet.
 • Nhl tabell.
 • Everglades.
 • Hur förökar sig maskar.
 • Radiostyrning till vinsch.
 • Buss 45.
 • Topshop skor.
 • Vad betyder genusperspektiv.
 • En liten prinsessa bokrecension.
 • Karta över can pastilla mallorca.
 • Batavus blockbuster e go.
 • Marsrevolutionen 1848.
 • Howa 1500 scout.
 • Optimalprint weihnachtskarten.
 • Vad kan man ha på sig på en konsert.
 • Protonen neutronen elektronen berechnen.
 • Gösta pruzelius familj.
 • Photo booth rekvisita.
 • Esposas de peron.
 • Bäddsoffa mio rea.
 • Hemnet bullaren.
 • Etiskt ställningstagande.