Home

Trovärdig källa

Vilken källa är mer trovärdig och varför, vilket är minst trovärdig? Har prov om 20 min. 0 #Permalänk. PeBo 514 - Mattecentrum-volontär Postad: 9 jan 2018. Jag känner att mitt. Källan tog upp både för och nackdelar med . Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att Källan är trovärdig för att avsändaren är Sidan är mindre trovärdig för att Avsändarens uppgift är att . Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att

Vilken källa är mer trovärdig och varför, vilket är minst

 1. Guide för källkritik för lärare. Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt
 2. Picimon skrev: är wikipedia en trovärdig källa för ett arbete ? kan man använda det till ett större arbete? Gäller det känd fakta, som att Stockholm är Sveriges huvudstad, att vår kung är vår statschef, att JAS 39 även kallas Gripen osv. duger Wikipedia gott
 3. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition.
 4. Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig. Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia

Som slutsats anses källan NE vara en pålitlig källa och de uttrycker sig på ett sätt som gör att vi kan skapa oss vår egen uppfattning och lägga vår egen värdering. Jag har använt källan Ne.se till att läsa om USA där jag anser att NE är en bra och trovärdig källa till information om ämnet eftersom de inte verkar finnas några intressen av att vinkla informationen åt något. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Hovrätten för nedre Norrland anser att flickans berättelse är trovärdig och att hennes uppgifter grundar sig på något som hon själv varit med om.; Majoriteten av såväl kineser som japaner anser att motståndarsidan inte är trovärdig och vill inte heller resa dit Om en nyhetsbyrå är källan står det kanske enligt TT eller uppger R i texten. Ibland finns det en intervju med ett vittne till eller någon som själv var inblandad i den aktuella händelsen. Dessa kallas för förstahandskällor och är kanske de mest trovärdiga källorna, förutsatt att de inte har anledning att ljuga Detta är ett urval av våra mest använda källor som vi har använt, vi har både innan, under projektets gång och efter kollat upp info om dem så de förefaller trovärdiga. Livsmedelsverket, www.slv.se Livsmedelsverket är en statlig myndighet, denna källa känns därför väldigt pålitlig. Informationen känns mer giltig om det dessutom är godkänt av staten

En grundläggande regel när du arbetar med källor är att försöka få uppgifter bekräftade från flera källor som är oberoende av varandra. Om du arbetar så att du alltid försöker få uppgifter bekräftade av flera oberoende källor kan du relativt säkert avgöra om den information som du vill använda är tillförlitlig eller om källan ska ses som mindre trovärdig Jag skulle kalla denna källa trovärdig, dock måste man vara lite kritisk till denna information. Av anledningen att det kan finnas tendensiösa drag . Det är ju trots att en tidning från USA, en av huvudaktörerna i kriget. Förutom detta uppfyller källan de övriga kriterierna. SR: Är en mycket trovärdig källa SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Kontakta oss gärna om du har frågor Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t.ex. partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga åsikter, ändå kan vara relevant för oss om det är olika åsikter vi vill studera SVT:s hemsida är, till skillnad från Dagens Svenskbladet förstås en trovärdig källa, men artikeln om cyklisten i övning 2 tjänar som en påminnelse om att den mänskliga faktorn även kan ställa till det på seriösa sidor. Även journalister kan göra misstag - desto viktigare att själv vara noggrann! 2

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken

Såklart finns det andra lika trovärdiga källor men NE är en av dem och därför har jag använt den som en av mina källor. YOUTUBE: Youtube är inte en pålitlig källa. Det är en sida där alla kan lägga upp vad de vill, om de håller sig till Youtubes regler NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning Källkritik I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på. En trovärdig webbplats ska alltid vara öppen med vem som står bakom sidan. Namn på ansvarig bör framgå tydligt, liksom eventuellt syfte och målsättning med informa-tionen (Thurén, 2005). Här skiljer sig Wikipedia från expertgranskade källor såsom Nationalencyklopedin. På Wikipedia kan det vara svårt att utläsa vem som ligger bako Källa: Lars Lönnberg, Tidningen i Skolan i Värmland, Mediekompass Här är en kort film från Internetkunskap . Det är .SE - Stiftelsen för internetinfrastruktur - som ligger bakom projektet som är gjord 2010

NU17 Aktuella samhällsfrågor

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

wikipedia ,trovärdig källa? (Svenska/Allmänna diskussioner

 1. ! Den där frågan ställer vi oss varje dag. Vem är det som kommer med påståendet? Är han eller hon trovärdig? Vilka är källans avsikter? Hur påverkas trovärdigheten om källan vill vara anonym? När det gäller tips till tidningen så brukar vi alltid, så långt det är möjligt, granska tipsen
 2. Speciellt då källan faktiskt är översatt. Då kan det lätt ske tolkningsfel. Däremot är FN-förbundet en trovärdig källa då de har direktkontakt med de viktiga besluten och idéerna i FN. Avståndet i texterna är också, liksom de andra två, kontinuerligt uppdaterade. Tendensen är precis som de andra möjlig, men inte nödvändig
 3. Källor och urval. Allt material på Globalis.se skrivs ursprungligen av Norska FN-sambandet och översätts av Svenska FN-förbundet. I regel används siffror från FN-organ och Världsbanken, med komplettering från andra källor (när siffrorna inte finns hos FN-organ). Globalis har idag artiklar om 30 pågående konflikter i världen
 4. Jag brukar dra mig för att ange Wikipedia som källa. Tror det är en regel som tillämpas av en stor del av journalistkåren. Men frågan är om det verkligen är så att Wikipedia är en dålig källa.Wikipedia fungerar som så, att vem som helst får lägga in artiklar om olika ämnen - ja, även rediger
 5. I vårt reportage har vi mest använd oss av WWF som källa. Vi har både läst ifrån deras hemsida, mailat med dem, och använd oss av deras tidning eco. Många av de reportage som vi har använt oss av är väldigt trovärdiga eftersom att de är på plats och berättar där. De har även använ
 6. dre säker. Vi glömmer eller

trovärdiga källor (jfr Erikson 2009, s. 14). Referenser vid citat Citat är en ordagrann återgivelse av en källa och skrivs inom citationstecken. Hänvisning anges normalt direkt efter citatet. Citat kan du skriva när det rör sig om en eller ett par meningar som int Hej hej! Tjej i åttan undrar varför jag kan tro att ni är en trovärdig källa? Vi ska skriva debattartiklar om era artiklar men måste ha en bra källförtecknng om just varför eran sida går och lita på Korrekt sätt att ange källa. Här följer anvisningar kring hur du anger källan du använt för din text. Källhänvisning och källförteckning är två olika sätt att redovisa källor i samband med att de förekommer i texten respektive som en lista i slutet

Källkritik - Wikipedi

Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer. Det handlar också om vapen, mynt, husgeråd och allt möjligt annat. Berättande källor: Skriftliga och muntliga källor. Berättar om en händelse; Kvarlevor: Materiella källor, föremål Denna källa använde jag mig av för att det stod trovärdig och relevant information på den. Även här fanns det en Kontakta oss sida vilket ger ett seriöst intryck. Sidan är gjord av regeringskansliet, det gör att man kan lita ganska mycket på källan eftersom de vet vad de pratar om Skicka in en fråga så svarar vi så snabbt som möjligt. This is a service for Swedish residents only

Källkritik - vad är det? - Gymnasium

 1. dre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk
 2. De mest trovärdiga nyhetsförmedlarna redovisar var de fått sina uppgifter ifrån och har oftast mer än en källa i ämnet eftersom en förstahandskälla mycket väl kan ge opålitlig information. Ett tips för att underlätta är att kolla vad det är för typ av sida
 3. dre trovärdig. 1
 4. Jag behöver få svar på om 1177.se är en tillförlitlig källa och i sådana fall varför, ge exempel. Hur ser man att en källa är trovärdig!! 2014-02-21 13:2
 5. a) trovärdig =pålitlig källa pålitlighet b) urkund =en urkundsförfalskning är när någon utger sig för att vara någon den inte är c) tradering =en vidarebefodring till nästa generation d) tendens =källan överdriver så att det låter bättre än vad det är e) retuschering =döljer saker man inte vill ska synas på exempelvis en bil

Video: Källkritik - Weebl

Synonymer till trovärdig - Synonymer

Om källan befinns trovärdig skall mallen tas bort. I annat fall bör man sträva efter att hitta en ersättande källa. Om ingen trovärdig källa kan hittas måste sakuppgiften i de flesta fall strykas tillsammans med källa och mall Är källan trovärdig? Finns informationen någon annanstans? Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu? Vad du själv kan göra: Sök information - du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst. Tro inte på rykten - använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer När jag i insändare har påpekat att kärnkraftens andel i svensk energitillförsel endast är 12-13 procent och att kärnkraftens bidrag globalt är under 4 procent, så har jag avkrävts en trovärdig källa till dessa uppgifter. Det har jag gjort och det är helt OK med sådan faktakoll

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten till ett källkritiskt förhållningssätt genom att själva producera trovärdiga källor. Del 4: Moment A - individuell förberedelse Ta del av materialet och för kontinuerligt anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar. Kanske har din sökning resulterat i fler artiklar än du hinner läsa och då behöver du göra en första värdering för att kunna välja vilka artiklar du går vidare med

Källkritik - en utmaning - Statens medierå

Ett exempel: Vi infogar en fotnot. 2 Vi infogar en till där vi vill hänvisa till samma källa och till sidan 34 och den följande sidan. 3 Vill man hänvisa till flera sidor efter varandra i en bok ser det ut som i fotnot nummer 4. 4 En generalnot används ibland, dock ganska sällan och det innebär att man anger källan direkt efter rubriktexten och då menar man att all text fram till. Vi tror att det är en trovärdig källa för att de vill förmedla samma budskap som de skriver i sina böcker. Om många köper böckerna och upptäcker att det står fel där skulle det inte vara bra för företaget och därför borde innehållet vara sant Trovärdighet: I vilken utsträckning är information trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll. Relevans: Hur relevant/användbart är materialet för dina behov? Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor Om ingen trovärdig källa kan hittas måste sakuppgiften i de flesta fall strykas tillsammans med källa och mall. Triviala uppgifter kan lämnas utan källhänvisning (se Wikipedia:Källhänvisningar), men att deras riktighet är uppenbar för sakkunniga skall då i allmänhet konstateras på diskussionssidan

Engelsk översättning av 'trovärdig' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online 2. Är källorna trovärdiga? Att det finns tydliga källor är en grundförutsättning. Nästa steg är att kontrollera att källorna är trovärdiga. Många populärvetenskapliga böcker idag är ett virrvarr av olika typer av källor. Dels vetenskapliga och dels av annan sort, exempelvis nyhetsartiklar, Youtube-klipp eller liknande Vårt uppdragForum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänsklighetensträva efter att stärk

Källkritik Klaras projek

Resultaten visar att ungdomar läser mest nyheter från etablerade medier som bedöms som trovärdiga källor. Vanligast är att läsa artiklar från Aftonbladet, Expressen, SVT, DN kontrollera vem källan är innan du använder dig av den. www.levandehistoria.se Det här är en statlig sida, det är alltså en myndighet som ligger bakom den vilket gör att den kan anses vara en trovärdig källa. Här finns kanske främst fakta om förintelsen och historia kring mänskliga rättigheter Jag undrar bara vilka källor ni använder för att skriva era inlägg, eller forskar ni om de ni skriver om själva? Tänker främst på inlägget där det står att avskogning, jordbruk och djurhållning orsakar en fjärdedel av de koldioxidutsläppen medan fossila bränslen orsakar tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen i Sverige

Källkritik på nätet - Internetstiftelse

Wikipedia - trovärdigt eller ej? leave a comment » I de flesta skolsammanhang är Wikipedia inte accepterat som källa vid de tillfällen då sådana efterfrågas av läraren och jag har flera gånger själv funderat över Wikipedias trovärdighet Ange Folkhälsomyndigheten som källa. Rapportera fel eller lämna synpunkter. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats. Dina synpunkter är välkomna! Hör gärna av dig till webb­redaktionen om du har frågor om webb­platsen, synpunkter, tips eller är något du saknar Det gäller såväl tabeller som diagram och infografik. Om du använder eller sprider statistik från scb.se ska dock som källa alltid SCB anges (Källa: SCB alternativt Källa: Statistiska centralbyrån, i internationella sammanhang får i stället Source: Statistics Sweden användas) Frågan är då om inte Wikipedias artiklar kan vara trovärdigare då informationen och källorna har granskats flertalet gånger mer än i en NE-artikel. Jag menar inte att man inte ska vara kritisk men jag tycker inte Wikipedia förtjänar smutskastningen då det i de flesta fallen är en trovärdig källa - trots allt Ett liv utan dig vill jag inte leva ej heller ha. Utan dig hur skulle det gå Bara med dig kan jag leva och finnas Utan dig klarar jag mig ej Nyckeln till mitt inre bara du kan öppna ***** Vill bara att du ska veta att för mig är du den ende, ett liv utan dig är som ett liv utan syre Jag är så glad för att du finns du är mitt liv Jag älskar dig

Källkritiska begrepp – sobloggalfa

Källkritik Konflikter ida

Ovanstående källor är skrivna av Arne Bengtsson. Han har förutom dessa faktatexter på landguiden om världens länder även skrivit skolböckerna Zigma 1-3.Utrikespolitiska institutet anställer människor i syfte att dem dagligen ska arbetar för att sprida kunskap och bilda intresse för omvärlden Antingen genom egna intervjuer på plats på fältet, över telefon eller direkt från trovärdiga källor. Det kan till exempel vara myndigheter eller forskningsrapporter Det handlar om att kritiskt granska och värdera källor för att försöka komma fram till om de är äkta, sakliga, oberoende, trovärdiga, aktuella Förkunskaper är bra, men inte fördomar. Förkunskaper underlättar, ju bättre förkunskaper desto lättare har du att förstå och bedöma ny information Fyraåriga dottern vaknar fortfarande varje natt och gråter. Och för pappan går det inte en dag utan att han tänker på polisinbrytningen 30 oktober 2010 Den 26 juli 2016 översvämmandes lokalen och blev helt obrukbar. Nya lokaler har nu inordningställs på Institutionen för fysik, Chalmers, där visningar planeras fr o m ht 2019

Om oss SO-rumme

Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm. Upplaga: 155 800 ex. (2016). Aktiemajoriteten i SvD, som 1994 förvärvades av företag i Wallenberggruppen, köptes 1998 av det norska medieföretaget Schibsted På en sajt skrev en person att han fått videon från en trovärdig källa som han känt i åratal och att han ansåg videon som äkta och att Michael Jackson levde SVT:s tv-kanaler var dit flest vände sig för att informera sig inför valet. Det var även den informationskälla som hade högst förtroende, visar en ny Novusundersökning Ingen källa är alltid trovärdig. Aftonbladet ligger i botten av de seriösa eftersom de prioriterar snabbhet och sensationalism framför korrekthet, i likhet med andra kvällstidningar. De är dock, till skillnad från vad vissa skriver i tråden, långt mycket mer tillförlitliga än Fria tider

Nej, Aftonbladet, Hennix nya namn fanns inte på Wikipedia

- Olika källor kan ju ha olika grad av trovärdighet och det är väldigt svårt att bedöma om det här är en trovärdig källa eller inte Påståenden om manipulerade poströster tas bort, spridningen av tveksamt innehåll försvåras, medan nyhetsmedier får en skjuts. Det är Youtubes plan för att bli en trovärdig källa i samband med valet i USA Webbplatsen Säkerhetspolitik.se drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera och förebygga olyckor, kriser och krig. Dessutom har myndigheten i uppgift att informera om skydd mot olyckor, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik. Mer information om myndigheten hittar du på. Källkritik är en metod för att undersöka om den information du hittar i olika källor är sannolik, trovärdig och går att lita på. Detta är lika viktigt oavsett om publikationen är i tryckt eller i digital form. En källa har alltid en avsändare och ett budskap. För att kunna göra en bedömning om källors tillförlitlighet kan du ställa frågor som Hur trovärdig är källan? Det ˚ nns källor som eleverna kan lita mer på än andra. Samtidigt kan en källa som är pålitlig vara svår att förstå. Här får eleverna först säga vad de tror om olika källor genom att kryssa i olika bedömningsalternativ. Däre˜ er jämförs vad de kommit fram till med vad läraren har att säga. 1

informationskompetens och källkritikStockholm stad 101117

Trovärdiga källhänvisningar? Senast granskad-datum? Kolla källan! Kolla källan! Vet du hur du granskar källor kritiskt? Vet du hur du får använda andras texter och bilder? På skolverket.se hittar du mer material om källkritik och upphovsrätt på nätet. LITA WIIPA Frågor och svar om källkritik, som bl.a. redogör för vad en källa är, vad källkritik innebär och hur man avgör om en källa är trovärdig. Olika texter/källor.

Källkritisk metod - Stagneliusskola

En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna Historia123 och SO-rummet. Denna uppsats fungerar bra som inspiration om du ska ha med källkritik i ditt arbete och har använt dessa källor Ingen källa står över kritik, vi har alla våra motiv och intressen (även om det i vissa fall blir mer problematiskt än andra), och även den mest trovärdiga auktoritet kan ha fel. Det gäller alltså att utgå från vad ens fråga är, vilken typ av information och kunskap man är ute efter och väga källans värde utifrån ens samlade erfarenhet Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten. Källkritikexperten Andreas Widholm förklarar skillnaden mellan en primärkälla och en sekundärkälla. Historiska reportern reser tillbaka till år 1520 för att träffa en trovärdig källa

Torgils KnutssonTygmärke från? (388925736) ᐈ Köp på Tradera

Skriver ett arbet i nuläget och har hittat information ifrån The times, men är osäker på om den är trovärdig. Är den beroende av andra källor och liknande? Senast redigerat av ghtyiop (2015-12-17 17:05 Jag undrar om UNICEF Sveriges information kommer ifrån andra källor? Eller är allt som står på sidan från er egen forskning? Tacksam för svar!! Hoppa till innehåll. Sök bland alla inlägg. Sök. Fler liknande inlägg. unicef.se. Till senaste kommentaren. Forum. Om UNICEF. Trovärdig information på UNICEFs hemsida? Borttagen kommentar. trovärdig. som med hög sannolikhet är sanningsenlig; som är värd att tros på Ett barn är ibland trovärdigare än en vuxen. Vittnets berättelse ansågs mycket trovärdig. Hur avgör man om en källa är trovärdig eller inte? Jämför: tillförlitlig Fraser: göra trovärdig (om berättelse, skådespel e dyl) som ger ett verkligt uttryc Värdera källorna enligt en gradering från väldigt trovärdig till inte alls trovärdig samt förklara hur de tänker. Ha en gemensam genomgång kring vilka faktorer som ökar vår källtilltro. Avsluta med att låta eleverna formulera en kom-ihåg-lista över vilka faktorer som är viktiga för vår tilltro till digitala och analoga källor

 • Bunkermuseum wilhelmshaven.
 • Views lyrics.
 • Exel stavar tillbehör.
 • Safety aviation database.
 • Telefonnummer till skype i sverige.
 • Plommon opal.
 • Protonen neutronen elektronen berechnen.
 • Kvicksilver densitet.
 • L lysine bra för.
 • Smideskurs skåne.
 • Rekursiv talföljd.
 • Luftmassemätare rengöring mekonomen.
 • Spåra mobiltelefon utan godkännande.
 • Svg with javascript example.
 • Wie entsteht ein verein.
 • Mannheim university.
 • Pingvinerna från madagaskar svenska.
 • Näsgropsormar.
 • Brun skinnjacka dam.
 • Stevia sötningsmedel diabetes.
 • Ada kryssnöjet 42.
 • Henriksberg göteborg åldersgräns.
 • Renova göteborg.
 • Noga undersöka.
 • Rensa övrigt mac.
 • Paderborn residenz silvester.
 • Beskriva synonym.
 • Öppna sp fönster.
 • West memphis three guilty.
 • Karolinska försöksperson.
 • Sällskapsresan hotell.
 • Muller usa.
 • Vi kommer alltid kriga.
 • Hematit blodsten.
 • Sjuksköterskeprogrammet hig kurser.
 • Walking in the alps in summer.
 • Batman white knight read comics online.
 • Uni saarland sprachenzentrum.
 • Bruder traktor med släp.
 • Ta bort sötma i mat.
 • Danscenter liljeholmen.