Home

Artikel om hälsa och ohälsa

Här samlar vi alla artiklar om Psykisk ohälsa. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronaviruset och vardagen, Coronaviruset i Sverige och Psykologen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Psykisk ohälsa är: Coronaviruset, Stress, Psykisk hälsa och Ångest Här samlar vi alla artiklar om Hälsa. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Näringsfysiologen, Coronavirusets utbredning och Träna som gravid. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Hälsa är: Coronaviruset, Träning, SvD Premium och Livsmedel

Mycket välskriven och intressant artikel! Extra kul att nödläge vi befinner oss i måste tas på största allvar och självklart kommer det att påverka människors hälsa och lika självklart måste Debatt 13 nov 2020 I en debattartikel i LT skriver författarna att ökad medvetenhet om psykisk ohälsa skapar osäkerhet. Förespråkarna höjer det till skyarna och kallar det för naturens eget antibiotikum, medan motståndarna är skeptiska och menar att det saknas belägg. Men trots att åsikterna om kolloidalt silver och dess positiva hälsoeffekter går isär, fortsätter konsumtionen att öka Vi bevakar nyheter inom hälsa och ger inspiration till ett hälsosammare liv. Här hittar du både artiklar och video inom området hälsa. Problem med magen, sömnsvårigheter, allergier och andra sjukdomar och besvär är några av flera områden vi skriver om varje dag

Psykisk ohälsa Sv

Ohälsa varierar stort mellan olika yrkesgrupper Deltagarna har mellan åren 2014 och 2019 gjort en konditions- och hälsoundersökning samt svarat på frågor om upplevd hälsa och livsstil Det senaste om Psykisk ohälsa. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Psykisk ohälsa på Aftonbladet.se. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas i högre utsträckning av skador än andra barn. Risken är förhöjd upp till 17 års ålder men allra störst under det första levnadsåret, visar en från Karolinska Institutet hälsa och identifiera ohälsa hos ungdomar i ett tidigt skede, Psykisk ohälsa För att prata om psykisk ohälsa måste begreppet hälsa först redas ut då hälsa är målet för de hälsa och sjukvård. I artikel 12 står skrivet att barn har rätt att ha sin egen åsikt i alla frågo

Spelmissbruk, anhöriga och psykisk ohälsa - Folkhälsa

För många innebär ekonomin dock en stor belastning som tynger dem mentalt, vilket leder till mental ohälsa. Vår hälsa beror till stor del på vad vi äter, hur mycket vi tränar och hur vi sköter våra kroppar. Men minst lika mycket har att göra med vår mentala hälsa. Om vi inte mår bra psykiskt kan det dessutom leda till fysiska. Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än bland män. Skillnaden kan bland annat bero på att kvinnor är överrepresenterade inom yrkesgrupper som utsätts för särskilt stora påfrestningar. Frågan är emellertid hur verkligheten bakom siffrorna egentligen ser ut

Eller om dataspelande är farligt? Kanske undrar du var gränsen går mellan att må psykiskt dåligt och psykisk sjukdom? Här på Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar Nu har en av hennes artiklar utsetts till månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Första hjälpen finns sedan några år också som stöd vid psykisk ohälsa. Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa Institutet för hälsa och välfärd (THL) gick i början av veckan ut med ny information om vikten av att äldre inte utsätts för smittorisker. Enligt THL är det speciellt äldre över 70 och personer som lider av till exempel diabetes, hjärt- eller lungsjukdom som kan drabbas av allvarliga symtom om de smittas av coronaviruset

Hälsa Sv

Tidskriften Psykisk Hälsa. Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel Att psykisk ohälsa ökar risken för att hamna i ett beroende och vice versa gäller för många olika diagnoser, både milda och svåra, och för olika typer av missbruk. Men den vanligaste kombinationen är alkohol tillsammans med depression och/eller ångest Hälsa + FÖLJ. Sjukdomar + FÖLJ. Hjärt- och kärlsjukdomar + FÖLJ. Löpning Josefine Swärm och Sara Wiss berättar om de nya avsnitten av podden Spring så snackar vi och tipsar om.

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? Socialstyrelsen har skapat ett utbildningsmaterial för dig som arbetar i vården: Det vi inte ser. Det handlar om att bemöta personer med psykisk ohälsa. Det består bland annat av rollspel, filmer, VR-film och underlag för reflektion och lärande enskilt eller i grupp Läs artiklar som handlar om psykisk ohälsa. 6 smarta tips för att tänka mer positivt. Att fastna i negativa tankemönster är tyvärr väldigt vanligt och det kan vara ganska svårt att ta sig ur Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. SOU 2006:77. Petersen S, Bergström E, Cederblad M, et al. Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk litteraturöversikt med tonvikt på förändringar över tid. Stockholm: Kungl

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre ^ § 5 Uttrycket psykisk ohälsa används i den här artikeln som en övergripande term för både psykiska sjukdomar, beteendestörningar och psykiska besvär. ATT LEVA MED PSYKISK SJUKDOM Ibland gör panikkänslorna att det nästan är omöjligt att klara av vissa saker, och det finns dagar då jag inte kan koncentrera mig tillräckligt för att ens kunna läsa Social hälsa får du när du har en grundtrygghet och känner samhörighet tillsammans med andra. Genom sociala medier har du fler kontaktytor och nåbarheten ökar Riksföreningen Äldres Hälsa har nyligen varit med i en intervju och artikel om äldres situation under Coronapandemin. Det är tidningen Framtidens Karriär Psykolog som har skrivit en artikel för att belysa äldres situation under Coronapandemin. En majoritet av psykologerna anser att den psykiska ohälsan kommer att öka och i veckans blogginlägg tänkte vi [

Med andra ord har inkomstskillnaderna ökat. Vår genomgång av den vetenskapliga litteraturen ger dock inte svar på hur relativ ekonomisk utsatthet de påverkar barns och ungas psykiska hälsa. Därför kan vi inte säga om de ökade inkomstskillnaderna har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga Liv och hälsa. Här får du veta mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet Tema Ensamhet och depression vanligt hos äldre 21 mars, 2017; Artikel från Linnéuniversitetet; Ämne: Hälsa & medicin Psykisk ohälsa, framför allt depression, är för individer mellan 65-80 år en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, men det finns inga enkla svar på varför. Det finns inte heller någon uttömmande definition av vad psykisk ohälsa är. Idag används det som ett brett uttryck för allt ifrån allvarliga psykiska sjukdomar till svårigheter att hantera negativa känslor i samband med vardagliga påfrestningar i livet

Artiklar om hälsa - Dagens Hälsa - Fakta och Nyhete

Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1 och 2. Artiklar. McGough, G. (2004). Europarådet (2011). Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Istanbulkonventionen. FN:. Här hittar du gratis lektionstips och lärarmaterial som kan relateras till tema om hälsa och ohälsa ohälsa. Syftet med denna artikel är att undersöka och belysa frågan om vad som menas med psykisk hälsa och psykisk ohälsa och vad det innebär att psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. I grund och botten finns två olika förståelser av folkhälsobegreppets innebörd och dessa divergerande uppfatt Nu ifrågasätts att ungas psykiska ohälsa i Sverige skulle ha ökat under 2000-talet. Experten Sven Bremberg hävdar att nya studier inte stödjer Folkhälsomyndighetens.

Hälsoartiklar - inspiration för ett sundare liv Hälsoli

 1. Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen
 2. Jag förknippar hälsa med kroppen och ohälsa med själen - av den enkla anledningen att det ofta är så jag hör dem användas i media. Psykisk ohälsa är ett betydligt vanligare uttryck än fysisk ohälsa. Tycker jag då. Men om man inte delar det så, utan som det faktiskt betyder, så känner jag att det är väldigt subjektivt
 3. Alla de senaste nyheterna om Hälsa från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Hälsa från dn.se. Följ ämnet och håll dig uppdaterad om Hälsa
 4. Det fanns dessutom ett tydligt samband mellan symtom på psykisk ohälsa och skador, sitt lidande och sina psykologiska besvär och för att be om hjälp. Psykisk hälsa är dessutom inget statiskt tillstånd. Kommentarsfunktionen är stängd på denna artikel. Fler artiklar. Dela på Facebook Dela på Twitter. Dela på Google+

Ohälsa varierar stort mellan olika yrkesgrupper enligt ny

Arbeta parvis eller i grupper och resonera kring vilka av de globala målen ni anser kan relateras till fattigdom och ohälsa i världen. Motivera era svar. Se UNDP:s webbplats om de 17 globala målen Arbeta parvis eller i grupper Sedan 2007 leder hon forskningsprogrammet Skolans betydelse för de ungas psykiska och psykosomatiska hälsa, med anslag från Forte och Vetenskapsrådet. Vi har sett ett mycket starkt samband mellan upplevelsen av höga krav i skolan och dålig hälsa under skoltiden i form av psykiska besvär eller stressrelaterade somatiska besvär Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxn Och stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom är den ohälsa som ökar mest - inte depression eller ångest. Så mycket rörelse rekommenderas Samma optimala rekommendation för hur mycket rörelse friska vuxna ska utföra på veckobasis för att bibehålla god hälsa bör enligt Agneta Lindegård Andersson gälla även personer med utmattningssyndrom

Psykisk ohälsa Aftonblade

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat under flera år. Därför vill vi i dag, på den internationella världsdagen för psykisk hälsa, mana till att ta barns och ungas psykiska hälsa på stort allvar Nivåerna av mental ohälsa i Sverige har höjts under covid-19-pandemin. Detta trots att Sverige har haft lättare restriktioner än de flesta andra länder för att stoppa smittspridningen. Det visar en studie av forskare vid Uppsala universitet som nyligen publicerades i European Psychiatry

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa får fler skador

Alla de senaste nyheterna om Kost och hälsa från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Kost och hälsa från dn.se Det som komplicerar saken ytterligare är att det inte finns något enkelt sätt, som exempelvis ett blodprov, för att ställa diagnos, utan vi är hänvisade till patientens och anhörigas upplevelser och våra egna iakttagelser som läkare förklarar Lars. Vi vet inte varför vissa drabbas, men det är känt att många psykiska sjukdomstillstånd har en ärftlig [ 15 frågor om psykisk hälsa. Av Anna Pella Publ 2012-12-10 2020-09-30 Anna Pella Publ 2012-12-10 2020-09-3 renbetesmarkerna. Dessa frågor rör inte bara vår hälsa, men också vår plats i det svenska samhället och våra rättigheter som urfolk. Att belysa dem och dra slutsatser har därför blivit allt mer angeläget. Den här kunskapssammanställningen om samers psykosociala ohälsa har genomförts av Sametinget på uppdrag av Socialdepartementet

Och här har universitet och högskolor en viktig roll för att nå studenter med insatser som både främjar psykisk hälsa och förebygger ohälsa. om pengar och fokus artikeln via. Psykisk ohälsa kommer i många olika former, och alla upplever det på olika sätt. Men om du lider av psykisk ohälsa hoppas vi att dessa citat ger dig en liten boost just för stunden. Våga prata om din psykiska ohälsa, det är okej att inte må okej

Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Ökningen är mycket stor även bland unga vuxna. Bakom stegringen ligger framför allt ångest och depressioner Isolerade på toppen och osedda i botten - professor Annika Härenstam berättar om relationsproblem i arbetslivet. Goda sociala relationer är kanske den allra viktigaste ingrediensen i ett gott arbetsklimat. I det moderna arbetslivet, med alla dess korttidsanställningar och omorganiseringar, har det dock blivit svårare att skapa och upprätthålla goda relationer

Ekonomin påverkar vår hälsa - Halsoakademineurop

Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Barn som känt tillit till vården av en förälder som dör i cancer löper mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet.; Poliser i yttre tjänst riskerar att drabbas av psykisk ohälsa på grund av en komplex arbetssituation.; Psykisk ohälsa utgör en av de allra största. En ny studie visar kopplingar mellan träning och psykisk hälsa. I studien som den här artikeln handlar om gick forskarna igenom svaren på en enkät kallad Behavioural Risk Factor Surveillance System-enkäten, som skickades ut till 1,4 miljone

Vilka effekter har pandemin på psykisk hälsa och livskvalitet i Sverige? Vad ökar risken för försämrad hälsa och vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se? För att möta behoven av hjälp på bästa sätt behövs ny kunskap. Om du är minst 18 år och har digitalt BankID kan du delta genom att fylla i webbenkäter om din hälsa vid forskning om oral sjukdom/ohälsa. Artikeln är ett försök att ur teoretisk berörs Konsensuskonferensen om oral hälsa [7], speciellt avsnitten Socialst yrelsens Tandvårdsperso- återställa hälsa och funktion (sekundär/tertiär pre-vention)

Män, kvinnor och psykisk ohälsa Motivation

Artiklar om psykologi - psykisk hälsa - råd och fakt

Trygga och friska medarbetare med SPP Hälsa. Du och dina medarbetare behöver ett bra hälsoskydd för att snabbt kunna få hjälp när det behövs. Som arbetsgivare är det din uppgift att aktivt förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen För att kunna arbeta med området psykisk hälsa och psykisk ohälsa behövs kunskap om vad de olika begreppen står för och innefattar. Det är viktigt att forskare, politiker och olika professioner som arbetar inom fältet delar bild av vad som menas med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Det är speciellt viktigt när insatse

Hur arbetet organiseras är en central fråga för en god

Psykisk hälsa och ohälsa - SK

Ökade kunskaper om psykisk hälsa | MIELI SuomenPsykisk hälsa/ohälsa | Annes tankevärld! | Sida 5

Månadens vetenskapliga artikel - Vetenskap och Hälsa

Övningar och tips för ökad arbetsglädje | Motivation

Denna artikel publicerades för 5 år sedan. Värna ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Genom att stå enade och tidigt ta initiativ i frågan om psykisk ohälsa kan vi förhoppningsvis rädda många. Debatt. Psykisk ohälsa Att leva med psykisk ohälsa handlar inte bara om vård och omsorg. Det handlar kanske främst om att leva sitt liv i gemenskap med andra. Ett liv som inbegriper frihet, delaktighet samt samma möjligheter, rättigheter och krav som för andra människor i samhället om arbete för att främja sömn och hälsa • informera om aktuella studier om sömn och hälsa, såväl lokalt som nationellt och internationellt • erbjuda ett forum för presentation av utvecklingsprojekt. Följande typer av artiklar med fokus sömn och hälsa välkomnas: • Populärvetenskapliga sammanfattningar av studier och Föreläsning om psykisk hälsa och jag Ida Östensson för tidningen Mind och pratade med henne om arbetet hon gör utifrån organisationen Make Equal och projekt som #killmiddag. Artikeln finns att Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter eller Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Sök. Psykisk hälsa handlar om hur vi mår, tänker och vad vi gör i vardagen. Din psykiska hälsa påverkar hur du ser på dig själv, ditt liv och andra människor i ditt liv. Den påverkar hur du.

 • Jd salinger love life.
 • Atrium ljungberg intresseanmälan.
 • Thrombozytopenie behandlung.
 • Isthmus svenska.
 • Äggfri tiramisu.
 • Norrbottens ornitologiska förening.
 • Chris o'donnell movies.
 • Hur hantera en bipolär.
 • Civilization 6 strategie.
 • Uppdragsguiden stockholms läns landsting.
 • Allhelgonamarknad vännäs.
 • Sjukgymnast podcast.
 • Bostadsrätt finspång säljes.
 • Wismarer mumme kaufen.
 • Biltema söderhamn.
 • D vitamin solarium.
 • Antal snus i en dosa.
 • Minska stress.
 • Säkerhetsskyddschef utbildning.
 • Linda lovelace barn.
 • Majblomman 2017 pris.
 • Tre små gummor ackord.
 • Solcell båtaccenten.
 • Weta insect.
 • John daly kläder.
 • Äventyrsresor sverige barn.
 • Inbjudan bröllopsfest.
 • Auf rechnung bestellen ohne bonitätsprüfung.
 • Kvadrat jönköping.
 • Roligt tal till blivande pensionär.
 • Adobe save rotated view.
 • Danscenter liljeholmen.
 • Communication lyrics.
 • Ica kvantum gränby erbjudande.
 • Tjeckia.
 • Sozialhilfe rechner bern.
 • Mono poly relatie.
 • Ovarian cancer översätt.
 • Reservdelar samsonite resväskor.
 • Nätmagen.
 • Kyle mcdonald.