Home

Uppdragsguiden stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting inför från och med den 1 januari 2012 auktorisation för vårdgivare som vill bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar barn och ungdomar 3-19 år, vilka erbjuds att välja någon av de vårdgivare som landstinget auktoriserat Region Stockholm ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och tjänster. Genom att ställa höga krav och kontrollera det urval av varor och tjänster som används i våra olika verksamheter kan vi även påverka utbudet på marknaden att bli mer miljöanpassat Uppdragsguiden (Beskrivning av de olika förtroendeposterna Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande PPT - Direktlänka till Mina vårdkontakter för invånare.

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Resultatet ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder uppdragsguiden stockholms läns landsting. Sedan stockholm lns landsting, vrdgivarguiden. Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning. Tning per besk som elektroniskt rapporteras. Start | Vårdgivarguiden. Vrdgivarguiden r stockholms. Bvc, region barnavrdscentral Stockholms läns sjukvårdsområde. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.. Utbildningen är öppen för alla till och med 31 december 2020 Vårdval Stockholm är ett patientvalsystem i Stockholms län. Systemet innebär bland annat att Stockholms läns landsting auktoriserar vårdgivare inom olika vårdområden, och att länets patienter därefter har möjlighet att själva välja vilken klinik eller annan vårdgivare som de vill vända sig till. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar om vårdval inom. Region Stockholm är en region som omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 385 643 invånare (2020). Region Stockholm ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.Region Stockholm står också för kollektivtrafiken i länet genom Storstockholms lokaltrafik.Dessutom har region Stockholm även ett visst ansvar för den. Stockholms läns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-10 LS 1111-1464 varit att på olika sätt öka kunskapen om och föra en dialog kring företagsklimatet i SLL, samt att stimulera och underlätta vårdföretagande

Tandvård - Uppdragsguiden

Uppgifter om Stockholms Läns Landsting Stockholm Stockholm i Stockholm. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, Stockholm Uppdraget som upphandlas omfattar pendelbåtstrafik linje 82 i Stockholm. För mer information, se Ansökningsinbjudan. Sista anbudsdag. 75 dagar kvar (2021-01-31) 2020-11-08. Stockholms läns landsting Vårdval klinisk neurofysiologi - Anvisning gällande rapportering av uttagen patientavgift Gäller fr.o.m. 2018-01-01 . Regler om avgifter finns i Avgiftshandboken på Uppdragsguiden. För att kunna rapportera en patientavgift för en person som inte har ett giltigt svensk Landstingets tandvårdsstöd Stockholm Sida 1 De landingfinanieade and a dö de Anvisningarna för tandvård med öppen hälso- och sjukvårdsavgift utfärdas av Tandvårdsenheten. Landstingets tandvårdsstöd Stockholm, omfattar endast personer som är folkbokförda i länet

Inköp och upphandling - Region Stockholm

Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 2012 Ärendebeskrivning . Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås fatta beslut om Allmänna Villkor 2012 att gälla i alla vårdavtal från och med 2012-01-01. Beslutsunderlag . Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-10-10 . Allmänna villkor 2012, bilaga . Förslag till beslu Stockholms läns landsting,. Planen är även kopplad till SLL:s kommunikationspolicy och SLL:s Regionala katastrofmedicinska plan. 2. Allmänt Kriskommunikationen ska ske i samverkan mellan de centrala funktionerna Kommunikationsdirektören, Kommunikatör i Beredskap, SLL Kommunikation, Kommunikationsavdelningen vid Hälso- oc Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Läns Landsting. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Visa på karta Vägbeskrivning. Om du har förkylningssymtom som hosta, snuva, halsont eller feber ska du stanna hemma Region Jönköpings läns webbplats med generell information om regionen, rekrytering, politik, invånardialog och information om regionens utbud och verksamheter 118 91 Stockholm Telefon 08-737 32 54 08-690 61 00 e-post johan.tallroth@sll.se karin.forler@sll.se Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den / 2006 Stockholm den / 2006. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting

Uppdragsguiden

 1. SLL, Stockholms läns landsting. Här samlar vi alla artiklar om SLL, Stockholms läns landsting. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Landstingens hemliga tågaffärer, Krisen i sjukvården och Kampen om huvudstaden. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SLL, Stockholms läns landsting är: SL, Storstockholms Lokaltrafik, Storstockholm, Stockholm och Tunnelbanan
 2. AB Stockholms läns landstings Internfinans Donationsfondsförvaltningen Org. nr 556449-9183 2016-02-22 Stockholms läns landsting Telefonnummer: 08-737 25 00 Upplands organiserade lantarbetares hjälpfond Disponibel avkastning skall användas för utgivande av bidrag avseende hälsovård och.
 3. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING,232100-0016 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
 4. Värdegrunden för Stockholms läns landsting består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer
 5. Stockholms läns landsting ser positivt på att utredningen i den gemensamma färdplanen och målbilden tydligare än tidigare lyfter ett personcentrerat arbetssätt, och inkludering av den kommunala verksamheten. Patientens delaktighet betonas och det görs tydligare att . 2 (7
 6. vara att fler och fler av de patientenkäter som används i Stockholms läns landsting (SLL) successivt kommer att innehålla frågor om levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol

för bårhus inom Stockholms läns landsting samt kommunerna i Stockholms län för omhändertagande av avlidna Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, bårhusansvarig organisation samt xx kommun, organisationsnummer 000000-0000. Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje Stockholms läns landstings styre Organisationskarta över Stockholms läns landsting 2014-2018 . Det viktigaste ansvarsområdet för landstinget är hälso- och sjukvården, som står för omkring 80 procent av utgifterna. Andra vanliga landstingsområden är kollektivtrafik, folktandvården, vårdutbildning, kultur samt stöd till länets. I Stockholms län finns åtta olika företag som har tecknat avtal med landstinget om att prova ut hörapparater. Förutom sitt eget sortiment är de privata mottagningarna även skyldiga att tillhandahålla alla hörapparater som landstinget har upphandlat

Om regionarkivet. Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover Stockholms Läns Landsting är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 19 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12. Stockholms Läns Landsting. anställda. Landstingshuset i Stockholm AB. anställda. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. 363 anställda Kundservice Helgfri vardag klockan 7-20 08-720 80 80. Resegarantin Alla dagar klockan 6-23 0200-77 66 55. Talsvar för beställningar Öppet dygnet run STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING,232100-0016 - På allabolag.se hittar du , koncern, koncernträd, Status, varumärken, adress mm för STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Inhämta information om Stockholms Läns Landsting på vår webbplats. FöretagsFakta listar företag i Sverige. Välkomna till FöretagsFakta.se Stockholms läns landsting AB och Stockholms sjukhem. a. Övriga förslag Utredningen har i övrigt lämnat ett trettiotal förslag, varav en del enbart rör Karolinska institutet, men åtskilliga berör landstinget. Inriktningen på dessa förslag är i stort att utveckla tandvården och att landstinget skall h Stockholms läns landsting har därtil tillsammanl s med Stockholm stas d pekat på vikten att utveckla de samhällsekonomiska analysern såa att de också tar hänsyn till bristande kapacite (trängselt i d)e samhällsekonomiska analyserna av kollektivtrafikinvesteringar, tillsammans med förbättrade. Stockholms läns landsting har beslutat att införa vårdval inom flera vårdområden. Syftet med vårdval är att stärka patientens ställning med ökade möjligheter. att fritt välja vårdgivare och att tillgängligheten till vården ska öka. Vårdvalet införs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV med Stockholms läns Stockholms läns landsting yttrar sig i egenskap av regionplaneorgan för Stockholms län. Landstingets rol l so m strategisk aktör för skärgårdens utveckling innebär ett ansvar att ta hänsyn till skärgårdens särskilda förutsättningar. Stockholms läns landsting tillstyrker i huvudsak utredningens försla g o

Hälsa och vård - Region Stockholm

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(2) Strategisk utveckling BREV 2015-10-01 Ärende/Dok. id. SL 2015-0497 Infosäk. klass Kl (Öppen) Handläggare Pernilla Helander 08-6861493 pernilla.helander@sll.se sverigeförhandlingen© regeringskansliet.se Nyttoanalys Stockholm läns s landsting - Underlag från trafikförvaltningen inför Sverigeförhandlinge Stockholms Läns Landstings prioritering för vård av ätstörning Väntetider Vårdgivaren skall tillse att patienten vid nyanmälan, oavsett om patienten blivit remitterad eller gjort egenanmälan, får kontakt med verksamheten inom en vecka för besked om väntetid och var patienten kan få vård under väntetiden Stockholms stad och län. Om oss; Politik; Den grönblåa politiken; Våra politiker; Moderaterna.se; Föreningar; Lyssna; Other languages; Sö

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, Stockholm Uppdraget som upphandlas omfattar pendelbåtstrafik linje 82 i Stockholm. För mer information, se Ansökningsinbjudan. Sista anbudsdag. 79 dagar kvar (2021-01-31) 2020-11-08. Välkommen till vuxenpsykiatrin i Stockholms län. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har psykiska problem och dina närstående. På den här webbplatsen hittar du information om regiondriven psykiatrisk vård för dig som är över 18 år. Vi har även specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri Politik Stockholms läns landsting. iPad & iPhone See All. Alltid öppet Medical Folktandvården Möten Business TF Möten Business Möten Region Stockholm Business Politik Region Stockholm Productivity K Möten Business More ways to shop: Find an Apple Store or other retailer near you

Uppdragsguiden Stockholms Läns Landsting

Kulturförvaltningen Region Stockholm Telefon: 08-123 378 00 E-post: info.kultur@sll.se / registrator.kultur@sll.se Teknisk support ansökningar Systemförvaltare Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3, 118 27 Stockholm, Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockholm Stockholms läns landsting - Jag ser fram emot att leda denna blågröna koalition, säger finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M). Miljöpartiet, som alltid har tillhört det rödgröna blocket i Stockholms läns landsting, ansluter sig till M, C, KD och L och bildar därmed en ny majoritet Stockholms Läns Landsting (442 resultat) Nära mig. Sjukvårdsrådgivning Stockholms Läns Landsting. Box 602, 751 25 Uppsala. 117Visa. Tolkcentralen för döva Stockholms Läns Landsting. Observatoriegatan 18, 113 29 Stockholm. 08-123 359 Visa. Laboratoriet Stockholm läns landsting

Kontakta Region Stockholm - Region Stockholm

 1. För anmälan om nyfött barn eller nyinflyttad/nytt val av BVC ring tel 12340900 för att få kontakt med Solna BVC /Barnavårdscentral. Övrig kontakt ring 12340900 så blir du uppringd. Tjänstesamtal ring 12340900 och begär tjänste du kan då lämna ett muntligt meddelande. Vi svarar i telefonen mån-tors 8-17 fred 8-16.00.Ni blir uppringda samma dag
 2. istrativ service -genom finansiering på kapitalmarknaden förmedla lån -erbjuda hjälp med likviditets- och skuldförvaltning samt -utöva övrig därmed förenlig verksamhet.
 3. Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Tillsammans tar vi Stockholm framåt. Varje dag, dygnet runt. I livets alla skeden
 4. Stockholms läns landsting lämnar yttrande över Naturvårdsverkets utredning om Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads och rivningsavfall , NV-00316-15, med utgångspunkt för landstingets Miljöprogram 2017 - 2021 samt som verksamhetsutövare som påverkas av utredningens förslag
 5. Stockholms läns landsting har tecknat en avsiktsförklaring med ambitionen att skapa EUs första så kallade Health Impact Bond, utfallskontrakt, för preventiv hälsa. Syftet är att dela risk och värde mellan olika aktörer och att stödja utvecklingen av innovativa, preventiva insatser för att undvika ökade kostnader i framtiden

Start - Region Stockholm

I Stockholms läns landsting finns det även möjlighet att rösta på andra partier än de som fick mandat i förra valet. För en uppdaterad lista på valbara partier besök valmyndigheten. VALKOMPASSVAREN: Stockholms läns landsting. Här kan du se hur svaren fördelar sig för partierna Hitta information om Tolkcentralen för döva Stockholms Läns Landsting. Adress: Observatoriegatan 18, Postnummer: 113 29. Telefon: 08-123 359 . Det senaste om SLL, Stockholms läns landsting. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om SLL, Stockholms läns landsting på Aftonbladet.se. 10 DEC 2019 NYHETER

Basala hygienrutiner - digital utbildning Vårdgivarguide

Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har i uppdrag att genomföra utbyggnad av Stockholms tunnelbana utifrån den så kallade Stockholmsöverenskommelsen 2013. Det innebär: •Utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby statio Inlägg om Stockholms läns landsting skrivna av borjeperatt. Martin Ingvar, Karolinska institutets vicerektor avgår. Publicerat den 15 maj, 2017 Uppdaterat den 16 maj, 2017. Skärmdump DN artikel 2017051 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 18 Kontakt Då endast tolv personer totalt kontaktat Stockholms läns landsting med frågor om utbyggnaden visas inga resultat per område. Resultatet redovisas oviktat. Medel-värde Ingen åsikt 3,7 0% Bas: De 12 personer som kontaktat SLL Avgifter och regler i samband med ditt besök är de samma som inom Stockholms Läns Landsting, läs mer på www.vardguiden.se Om du har ett frikort så gäller det givetvis vid ditt besök hos oss. Om du har några frågor om hur du gör för att komma till oss är du alltid välkommen att kontakta oss

Video: Vårdval Stockholm - Wikipedi

Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 16 Information Relevans Observera att många respondenter valt att inte ta ställning i denna fråga. Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen. Medel-värd 2015 genomfördes en upphandling som avsåg höft-, knä-, axel- och armbågsproteser till Stockholms läns landstings (SLL) förvaltningar, bolag och stiftelser. På grund av eventuella strukturförändringar, valfrihetsreglerna samt nya eller förändrade medicinska behandlingsmetoder kunde SLL inte garantera volymer under avtalsperioden. SLL förband sig därför inte att avropa viss mängd. Stockholms läns landsting har bestämt sig för att införa Vera Asyl. Det blir en av de största affärerna som Veratech haft de senaste åren. Stockholm blir det andra landstinget som kör Vera Asyl

 • Goldesel toold.
 • Testosteron för kvinnor.
 • Stellenangebote stadt lüdinghausen.
 • Easy sweet sockervax.
 • Gasol minusgrader.
 • Pet flaska 1 5 liter mått.
 • Ericsson 2016.
 • Lecablock bauhaus.
 • Michael kors smycken.
 • Upper secondary school diploma.
 • Intersport jönköping a6 öppettider.
 • Myocardial ischemia.
 • Äldre synonym.
 • Fg temperature correction.
 • Peleliu today.
 • Locall kod.
 • Studentconsulting sjukanmälan.
 • Uni saarland sprachenzentrum.
 • Bernard arnault house.
 • Mammafitness gravid android.
 • Hantverksutbildning distans.
 • Andfådd utan ansträngning gravid.
 • Är storbritannien med i eu.
 • Mercedes c klass kombi mått.
 • Halsband till pojkvän.
 • Ktm dekaler red bull.
 • Whatsapp gruppen mädchen.
 • Camouflage bil.
 • Segelbåt dekoration.
 • Bootstrap check.
 • Vem betalar på dejt.
 • Hur lägger man besticken när man är missnöjd.
 • Onemed göteborg.
 • Country stockholm.
 • Dolby 5.1 atmos.
 • Bnsf wiki.
 • Citronsyra rengöring dusch.
 • Restaurang sisjön.
 • Stf fjällstugor.
 • Nya bmw x3 2018.
 • Skildra definition.